Ekokompassi

Ekokompassi

Nuorisoasiainkeskuksen Tapahtumayksikön tapahtumat tuotetaan aina ympäristöä säästäen, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Sekä talvilomatapahtuma Reaktori että syksyn vaikuttamistapahtuma RuutiExpo ovat saaneet Ekokompassi-sertifikaatit vuonna 2013.   

Tapahtumien kaikessa toiminnassa ja tuotteissa pyritään luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen, ja tapahtumakävijät saavat tietoa ekologisista vaihtoehdoista. Itse tapahtumassa mm. kierrätetään ja uudelleenkäytetään materiaaleja sekä jätteiden lajitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Markkinointimateriaaleissa suositaan luonnonmukaisesti tuotettuja ja ympäristösertifioituja tuotteita.

Ekokompassi-tapahtumien tavoitteita:

  • Jätteiden lajittelu toimii hyvin ja syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman pieni.
  • Käytetään mahdollisuuksien mukaan energiasäästäviä ratkaisuja.
  • Kaikissa hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristömerkittyjä tuotteita.
  • Parannetaan materiaalitehokkuutta.
  • Turhien flyereiden ja esitteiden jakamista vältetään.
  • Lisätään ympäristötietoisuutta viestinnässä ja koulutuksessa.
  • Luomu, lähiruoan ja reilunkaupan tuotteiden tarjoaminen.

ekokompassi